Home / Tỉnh Yên Bái

Tỉnh Yên Bái

Yên Bái bao gồm 1 thành phố, 1 thị xã và 7 huyện, trong đó có với 180 đơn vị hành chính cấp xã, gồm có 10 thị trấn, 13 phường và 157 xã.

0904148476