Home / SẢN PHẨM / KEO SILICONE

KEO SILICONE

Keo silicone là sản phẩm đặc biệt được sản xuất từ silicon nguyên sinh, phụ gia và chất xúc tác. Keo có trạng thái vật lý dạng hồ lỏng có thể đóng rắn.

Tháng Bảy, 2019

0904148476