Home / SẢN PHẨM / Keo Dán X66

Keo Dán X66

Keo dán x66 là loại vật liệu có khả năng kết dính hai mảnh vật liệu giống nhau hoặc khác nhau mà không làm biến đổi bản chất các vật liệu được kết dính.

0904148476